Volební úČEt Miloše Zemana: 2501277007 / 2010
IBAN: CZ5420100000002501277007
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
zveřejňování

Vážení spoluobčané,

v souladu s ustanoveními zákona o volbě prezidenta republiky jsem zřídil tzv. volební účet. Pokud mi budete chtít zaslat na uvedený volební účet jakýkoliv příspěvek, čiňte tak prosím pouze způsobem, kterým neporušíme uvedený zákon.
Fyzická osoba musí do zprávy pro příjemce nebo poznámky uvést Jméno, Příjmení a Název obce, ve které má trvalé bydliště. Do kolonky variabilní symbol uveďte své datum narození ve formátu RRRRMMDD (např. 19601224).

Právnická osoba musí do zprávy pro příjemce nebo poznámky uvést Obchodní firmu nebo Název, Sídlo a do kolonky variabilní symbol IČ.

Vyplnění Vašich údajů je pro identifikaci Vašeho daru nezbytné.

Pokud jste již svůj příspěvek poskytli a neuvedli jste do příkazu k úhradě všechny potřebné výše uvedené údaje, kontaktujte náš tým na e-mailové adrese dary@zemanznovu.cz, abychom mohli potřebné údaje doplnit a předejít tak případnému postihu ze strany kontrolních orgánů.

Děkuji Vám!

Pro právnické osoby: